Sanden Hodnekvam

Reinsvatn

Status: Ongoing
Client: Nissedal Eigedom AS
Type: New buildings
Program: Landscape Hotel
Location: Nissedal, Norway
Year: 2020

En liten odde med svaberg og fjellfuru stikker ut i Reinsvatn i Telemark. I det flotte landskapet foreslår vi små og nøysommelige plasserte hytter for utleie.

Hyttene skal plasseres varsomt inn i landskapet, ved bruk av reversibel punktfundamentering. Teknikken vil gjøre at hyttene på sikt kan fjernes uten nevneverdige spor i landskapet. Landskap og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Det skal ikke sprenges. Eksisterende vegetasjon og trær har blitt kartlagt slik at hyttene skal plasseres på en best mulig måte i landskapet.

Det foreslås også å etablere et lite felleshus som kan supplere de små utleiehyttene. Ekstra dusj, toalett mm kan da plasseres i felleshus fremfor i hver enkelt hytte. I forbindelse med et felleshus er det også lagt til rette for spyling av sykkel, utedusj og et enkelt møtested med benker.

Other projects